Kätkävaaran luonto


Löydä sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto kohdasta “Ohjelmapalvelut”

Kätkävaaran alueella nousevat paljaslakiset vaarat kohti korkeuksia. Vaarojen laaksoja puhkovat kirkasvetiset joet ja laajat aapasuot sekä korpimetsät. Luonnonystävä on täällä kotonaan. Erilaisia luonnonsuojelualueita on Kätkävaaran alueella lukemattomia. Mahtavin niistä on Pisavaaran luonnonpuisto, Etelä-Lapin korkein vaara ja Euroopan tiukimmin suojeltu luonnonpuisto.

Metsän anti on täällä runsas. Eläimistö koostuu sekä arktisista Lapin eläimistä että havumetsien eläimistä. Ilves, metso, riekko, maakotka, hirvi ja karhu kuuluvat alueen eläimistöön. Kätkävaaran alueella onkin melko helppoa nähdä villieläimiä. Myös poroja on runsaasti.

Kätkävaaran alue on kuuluisa myös marjamaistaan. Syyskesällä satoa saadaan mustikoista, puolukoista, hilloista, karpaloista ja lukuisista eri ruokasienistä.

Kalavesiä riittää järvi-, lampi-, puro- ja jokikalastukseen. Alueen lammet ja järvet tarjoavat upeat puitteet pilkkimiseen ja onkimiseen. Louejoella ja Vaajoella kalastetaan harjusta ja taimenta. Louejoesta ja Vaajoesta on saatavilla myös melontaopas.

Alueen tunnetuin luontokohde on Kätkävaaran luontopolku, jonka teemana ovat muinaismerien rantamuodostelmat. Polulla on 19 tutustumiskohdetta ja se on 7 km pitkä. Puolivälissä, Kätkävaaran huipulla, on hirsikota, jossa voi tulistella ja lepäillä. Vaaran huipulta avautuu huikaiseva maisema yli koko eteläisen Lapin. Polulle pääsee usesta suunnasta, vaikka paras lähtöpaikka onkin Kätkäjärven puolella.

Kätkävaaran alueelta on löydetty merkkejä myös Pohjois-Suomen vanhimmasta asutuksesta, tuhansien vuosien takaa. Arkeologit tutkivat nyt alueen muinaisjäännöksiä innokkaasti.

Kätkävaaran lehtojensuojelualueella voit tutustua erittäin harvinaisiin kasveihin. Suojelualueella kuljetaan vain pitkospuita pitkin. Kasvistoon kuuluvat mm. tikankontti ja lehtonoidanlukko.

Kilsi-Ristivuoman soidensuojelualue on upea erämaa Kätkävaaran länsipuolella. Kilsin alue on tunnettu runsaasta hillasadosta ja laajoista aapasoista. Kilsin alue kuuluu Euroopan unionin Life-hankkeeseen linnustonsa takia. Kilsin näätäkanta on tunnetusti runsas. Myös maakotkat, metsähanhet, laulujoutsenet ja kurjet pesivät alueella. Alueelta löytyy muutamia autiotupia ja alueen ytimessä sijaitseva Vaajärvi on kalaisa erämaajärvi.

Pisavaaran luonnonpuisto on perustettu 1938. Se on kooltaan noin 50 neliökilometriä ja sulkee sisäänsä Etelä-Lapin korkeimman pisteen, Pisavaaran Liljalaen. Luonnonpuistosta on löydetty hyvin harvinaisia sieni- ja kääpälajeja sekä hyönteisiä. Pisavaaran katkaisee Vähäloman kanjoni. Alueelle on järjestetty pieniä retkiä ja alueen esittelyä Kätkävaaran Luontokeskuksen kautta. Luonnonpuistoon pääsy ilman erityislupaa on kiellettty.

Talvisin Kätkävaaran alueella on retkilatuja. Moottorikelkkareittejä pitkin on yhteys Kemiin ja Rovaniemelle. Kätkävaaran pohjoisrinteellä on luonnonlaskettelurinne, jonka yläosassa on hirsikota.

Kätkävaaran alueelle on viime vuosina tehty valtauksia eri kaivosyhtiöiden toimesta. Maaperästä on löytynyt mm. kultaa ja kuparia. Paikalliset asukkaat muistavat kultalouhoksen, joka on lakkautettu 1960-luvulla. Myös Pisavaaran puroilla tiedetään huuhdotun kultaa 1800-luvulla. Muistona siitä ajasta on vielä säilynyt joitakin rännirakenteita.th century in the creeks of Pisavaara. Some launder structures still remain to remind us of those times.

Kätkävaara tarjoaa myös monipuoliset metsästysmahdollisuudet. Alueella on erittäin runsas hirvi-, kanalintu- ja jäniskanta. Metsästyslupia ja opaspalvelua on saatavilla Luontokeskuksen kautta. Myös Metsähallituksen metsästysmaat ovat käytettävissä. Hirvenmetsästysretkiä järjestetään yhteistyössä metsästysseurojen kanssa.

Kätkävaaran alueella matkailu on säilynyt pienimuotoisena, joten täältä löytyy vielä aitoa luontoa ja luonnonrauhaa. Lisätietoja Kätkävaarasta ja alueen luonnosta saat Kätkävaaran Luontokeskuksesta sähköpostilla. Samalla voit varata huoneen tai mökin.