Historiaa

Kätkävaaran kylän alueella on asuttu jo kivikauden ajoista lähtien. Monipuolinen kaunis luonto on houkutellut ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Suurimmat asutuskeskittymät kivikaudella olivat Vaajokivarressa Mustamaan alueella. Sittemmin asutus keskittyi Vaajoen ja Kätkäjärven alueille. Kätkäjärvellä sijaitsi metsänvartijan torppa jo 1700-luvulla.

Nykyiset tiet rakennettiin 1950-luvulla asutustoiminnan yhteydessä. Rintamamiehet perheineen sijoitettiin asumattomaan korpeen. Perheelle annettiin pala maata, johon voi rakentaa talon ja karjasuojan sekä pellot. Elämä oli ankaraa, silä edes rakennustarvikkeita ei ollut saatavana. Vuonna 1957 rakennettiin myös Kätkävaaran uusi koulu. Se rakennettiin kirvesmieskurssilla mallikouluna ja rakennus onkin tehty erittäin huolellisesti aikansa parasta tietämystä hyödyntäen. Rakennus on edelleen erinomaisesa kunnossa. Koulussa oli parhaillaan noin 70 oppilasta. Koulutoiminta lakkautettiin vuonna 1996.


Hotelli- ja leirintätoiminta rakennuksessa käynnistyi vuonna 2008. Läheinen Kätkävaara havaittiin pian erinomaiseksi revontulien ja keskiyön auringon seuraamiskohteeksi. Vaajoen ranta-alue hankittiin hotellin yhteyteen vuonna 2011, mihin rakennettiin kenttä matkailuautoille. Vuonna 2015 avattiin myös rantasauna ja hirsikota. Ranta-alue on tulvaherkkää aluetta, sillä sulamisvedet laajoilta erämaa-alueilta purkautuvat Vaajoen kautta Kemijokeen. Viime vuosisadan alkupuolella hotellin ranta tunnettiin nimellä "Lompsalanssi". Kun jokea käytettiin siihen aikaan uittoon, tilit maksettiin "lompsalanssissa". Ranta-alueen määperä on luonnonhiekkaa, missä pohjavesi pyrkii nousemaan maanpintaan hetteinä